Therapeutisch model

In mijn therapeutisch werk baseer ik mij op het model van de ‘Interactionele Vormgeving’ (IV). IV is een nieuwe vorm waarbij, vertrekkend vanuit een integratieve en eclectische visie, verschillende therapeutische stromingen ( contextuele therapie, systeemdenken, gestalttherapie, cliëntgerichte therapie, bio-energetica, NLP, psychosynthese, integrale psychologie ) in interactie worden gebracht tot een nieuw model. In het nieuwe geheel dat I.V. vormt, bevruchten, verdiepen en verrijken de oorspronkelijke vormen elkaar wederzijds zonder hun eigenheid te verliezen. Interactionele Vormgeving beweegt zich in het spanningsveld tussen de universaliteit van de menselijke problemen en de uniciteit van iedere mens, heeft oog voor de mens in ontwikkeling en voor diens existentiële en spirituele dimensie. Voor meer info met betrekking tot de uitgangspunten: www.educatieve-academie.be.

I.V. integreert experiëntele met systemische elementen, een lichaamsgerichte benadering met gesprekstherapie. Naast ‘het gesprek’ is er binnen een therapeutische sessie ruimte voor lichaamswerk, visualisatie-oefeningen, verhalen, rituelen en creatieve opdrachten.

 

 
 
copyright © 2008 Liesbeth Sterkens| info@liesbethsterkens.be | site by MoonWorks